1. 1.
    gözlemcinin olaya doğrudan doğruya katıldığı ve inceleme yaptığı gözlemdir. bu tür gözlemin yararlı yanı, gözlenen kişilerin araştırma yapıldığını bilmemeleri nedeniyle herhangi bir duygusal yönlendirme olmadan olayların kendi akışı içinde cereyan etme şansına sahip olunmasıdır.
    ... ece kscg