1. .
    intravasküler koagulopati,trombosit fonksiyon bozukluğu ve kavernöz hemangiom ile karakterize sendrom.
    1 ... chacal
  2. .
    kavernöz hemanjiomlarla birlikte trombositopeninin görüldüğü yenidoğan sendromudur. kassabach merrit sendromu
    ... drygt