1. 1.
    Nerelisin? Sorusuna verilebilecek cevap. Mâlum türkiyede en fazla sorulan sorudur.
    ... mr forever happy