1. 1.
    6 ay vücut yapmışlardır. kasıla kasıla yürürler bacaklar açık, kollar vücuttan bağımsızdır.
    1 ... stay with me