1. 0.
    Ve yöre halkı birbirini çok sever kardeşce yaşar.

    Keşke bi de öğrencileri sevseler.
    2 -1 ... hey gambitto