1. .
    m.ö. 53 yılında bugünkü harran bölgesinde, romalı general crassus ve parth generali surena arasında cereyan etmiş olan ve kesin parth galibiyeti ile neticelenmiş olan savaş. bu savaş, parthların, roma nın doğu eyaletleri için bir tehdit unsuru olarak ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
    2 ... katalonyadankatalanjaponkatalo