1. 1.
    Bazı şeylerin değişmeyeceğini anladığı andır. Sonradan Ruslar komünizm adı altında bir şeyler yaptılar ama gerçek gomünizm bu değil tamam mı?!?
    3 -2 ... bedreddin
  2. 2.
    Özel mülk olduğu andır. Ortodoks marksistler ondan çok önce özelleştirdiler ama olsun.
    3 ... lird mircis imirilist pirimsis