1. 1.
    o dağın hüznünü hissedebilir mi zannediyorsunuz . hissetmez. ama yine de oradadır .
    ... tuiran kouma