1. 1.
    kızıl nehirler romanındaki magripli polis karakter.
    ... peyderpey