1. 1.
    yanlış bir önermedir, zira komik değil, saçma ve kalitesizdir.
    -2 ... fesat adam