1. 1.
    erkek egemen bir kış eğlencesine getirilmiş yeni bir yaklaşımdır. washingtonposttadayaziyomben al da at bir orta yaptı, ben de dilimden geleni ardıma koymadım.
    1 ... cincinnatus