bugün

ikisinin arasında ne fark olduğunu bilmediğim, bence aynı anlama gelen birbirine zıt(mış gibi duran) iki söz öbeği.
karar vermek yüksek ihtimal senin elindedir, az bir ihtimal mecbur olabilirsin, ama karar almak senin elinde olmayan bir zorunluluktur, ve yine senin bu sonuca vardırılmandır, yine senin eylemlerinden dolayı.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.