bugün

Görünür madde uzayın bükülmesine sebep olur. Maddenin bulunmadığı boş uzay ise düzdür. Karanlık madde görünür maddeden farklı yapıdadır. Bu nedenle karanlık maddenin uzayı ters yönde büktüğünü düşünmek gerekir. Karanlık maddenin bulunmadığı uzay da maddenin bulunmadığı uzay gibi düzdür. Görünür maddenin uzay boşluğunda birikmesi sonucunda karadelikler ortaya çıkar. Karanlık maddenin uzay boşluğunda birikmesi sonucunda ise akdelikler ortaya çıkar.

Bazı araştırmacılar, karadelikler ve akdelikler arasında bir bağlantı olduğunu söylerler. Karadelikler görünür evrenin bitiş sınırıdır ve karadeliğe düşen madde akdeliklerden dışarıya doğru çıkıyor olabilir. Bu iddia doğruysa akdeliklerin paganik evrenin başlangıç sınırı olduğunu düşünmek gerekir. Demek ki akdelikler karadeliklere düşen maddeyi dönüştürerek karanlık madde olarak dışarı atmaktadırlar.

Elektriksel (atomik) karadelikler ve elektriksel (atomik) akdelikler de var olabilirler. Elektriksel karadelikler paganik yapıdaki elektriksel maddenin birikmesiyle ortaya çıkarlar. Elektriksel karadelikler paganik evrenin bitiş sınırıdırlar. Elektriksel akdeliklerse görünür evrenin başlangıç sınırıdırlar. paganik yapıdaki elektriksel madde elektriksel tekilliklerden geçerek görünür evrene elektriksel madde halinde (atomaltı parçacıklar şeklinde) ulaşır.
durumum yoktu okuyamadım kardeş.
ak delikler eğer kara deliklerden aldığı enerjiyi saçan gök cisimleri ise, ak deliklere evrenin başlangıç noktası diyemeyiz.

çünkü; daha öncesinde bir kara delik olması gerekiyor. ki, ak delik, o kara delikten aldığı enerjiyi saçabilsin.

aynı durum tersi içinde geçerli; kara delikler de, ak deliklerden çıkan enerjiyi yutan cisimlerdir. yani, bir kara deliğin oluşması için yine bir ak delik gerekiyor.

DiYALEKTiK diyoruz kısaca. biri var ise diğeri de var, biri yok ise diğeri de yok.

O nedenle bigbang deyip, evren yoktan var oldu diyorlar.

benim düşüncem ise evrenin ezeli ve ebedi bir döngü halinde yaratıldığı yönünde... yani evrenin yoktan değil, bir önceki evrenin küllerinden yaratıldığı yönünde.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.