1. 1.
  oğuzların avşar boyuna mensup,osmanlı'nın diş geçiremediği tek türk beyliği. osmanlı himayesine girmemek için ellerinden geleni yapmış fakat sonunda makedonya'ya sürülmüşlerdir. osmanlı bu beyliğin halkını itinayla yunanistan, romanya, bulgaristan civarına dağıtmış ve tehlikeyi uzaklaştırmıştır.1924 mübadelesiyle anadoluya geri dönen karamanoğlu beyliği kökenli vatandaşlarımız muhacir diye adlandırılsalarda yanlıştır,mübadildir doğrusu. (bkz: selanik)
  #106121 :)
 2. 2.
  Anadolu Selçuklu Devleti'nin ardından kurulan Karaman merkezli devlet.

  Karamanoğulları Devleti'nin kurucusu Karamanoğlu Mehmet Bey, yayınladığı ünlü ferman ıyla Türkçeyi Türkiye devleti 'nin resmi dili yaparak bir ilke imza atmıştır.

  Anadolu Selçuklu Devleti'nin 1308 yılında yıkılmasından sonra Karamanoğulları, Konya ve çevresine tamamen egemen oldular. Selçuklu başkentine sahip oldukları için, bu devletin mirasçısı olduklarını iddia edip, Anadolu'daki siyasi birliği sağlamaya çalıştılar. Bunun için Moğollar la çok uzun süren savaşlar yaptılar. Topraklarını Akdeniz sahillerine kadar genişlettiler. XIV. y.y. 'ın başına gelindiğinde, Karamanoğulları Anadolu'daki en güçlü devlet konumundaydı. Toprakları, Karaman, Konya, Sivas, Kayseri, Niğde, Adana, Ankara, Antakya, Antalya, Silifke, Anamur, Mut, Ermenek, Gülnar, Alanya, Gazipaşa, Isparta ve Beyşehir'i içine alıyordu. Bu tarihte, Osmanlı Devleti henüz kurulmamıştı.. Bu bakımdan son zamanlarda Türkiye tarihi, Selçuklu Hanedanı, Karamanoğulları Hanedanı, Osmanoğulları Hanedanı şeklinde sıralanmaya başlanmıştır. Buna sebep olarak da, Karamanoğulları'nın Selçuklular' ın devlet teşkilatını devralmış ve bütün kurumlarıyla devamlılığını sağlamış olmaları gösterilmektedir. Bu güçlü konumları yüzünden uzun süre Osmanlı Devleti onlardan uzak durmuş, kendisinde yeterli gücü bulduktan sonra Karamanoğulları devleti'nin varlığına son vermiştir. Bu güçlü hanedan ı, gelecekte devletin güvenliğini tehlikeye düşürmemesi için, Anadolu'nun çeşitli bölgelerine ve yeni feth edilen Balkan topraklarına, özellikle de Tuna kıyısındaki Bulgar ülkesine sürmüştür. Hatta Atatürk'ün dedelerinden Kızıl Ahmet Efendi'nin Karaman'ın Kızıllar (Taşkale) Kasabası'ndan Yunanistan'a göç ettiği belirtilmektedir.

  kaynak: http://tr.wikipedia.org
  #106213 :)
 3. 3.
  1223 yılında ermeniler den alınan ermenak ta selçuklu hükümdarı 1.keykubad tarafından kuruldu. mehmet bey zamanında konya yı alıp oraya yerleştiler ve resmi dili farsça dan türkçe ye çevirdiler. anadolu selçuklu devleti zayıflayınca bu devletle savaştılar. timur istilasına kadar memlük himayesinde kaldılar. osmanlı karşısında timur un yanında taraf tuttular. timur yıldırım ı yenince timur tarafından toprakları genişetildi. osmanlı ya karşı kah macarlar ile kah akkoyunlular ile ittifaka girdiler ama en son 1473 te fatih akkoyunlular ı yenince bir yıl sonra karamanoğulları beyliğini de ele geçirdi.
  #1073619 :)
 4. 4.
  atatürk tarafından saltanat kaldırılınca 40 gün 40 gece ezeli rakipleri, ebedi dostları osmanlının yıkılmasını kutladıkları rivayet edilir.
  #1385347 :)
 5. 5.
  çok uzun bir zaman varlığını devam ettirmiş beyliktir;hatta yönetim biçimini direk olarak selçuklulardan aldıkları için devlettir diye bile iddia edilebilir. karamanoğulları devleti idari düzenini selçukluların külleri üzerine inşa etmişti ve osmanoğulları güçlenip de yayılana kadar, anadolu'nun en güçlü siyasi yapısı konumundaydı.anadolu'da siyasi birliği sağlama çabaları içine girmişti ve şimdi ki içanadolu coğrafyasını egemenliği altına almıştı.ancak osmanoğulları da güçlenip,bu iki devlet sınır komşusu olunca, mücadele kaçınılmaz oldu ve bu uzun soluklu mücadeleden son olarak fatih sultan mehmet'in karamanoğullarına son vermesiyle,osmanoğulları galip geldi.neticesinde ise,anadolu türk birliği kurulmuş oldu.
  #1605004 :)
 6. 6.
  Orta anadolu'nun guneyinde hukum suren beylik 1397 yilinda yildirim bayezit'in konya'yi almasiyla gucunu yitirdi. Ankara savasi'ndan sonra karamanoglu mehmet bey beyligi yeniden kurarak turkce'yi resmi dil ilan etti. Fatih sultan mehmed'in tahta gecmesiyle ayaklanan beyligin tum sehirleri yagmalandi ve egemenligi son buldu.
  #1856520 :)
 7. 7.
  yunanistan, bulgaristan göçmelerinin ataları olduğu iddia edilen beylik. eğer doğruysa aynı zamanda benim de atalarım olan beylik. bende diyorum neden durduk yere her yere davud yıldızı çiziyorum**, bizim bayrakmış zamanında. zamanında farsça konuşan devlet adamlarına tepkilerini göstermek için türkçeyi resmi dil olarak kabul etmişler... şimdi her şey, hadi her şey demeyelim, bazı şeyler açıklık kazandı sözlük.*
  #7061781 :)
 8. 8.
  karaman ibrahim bey imareti,hatuniye medresesi,karaman kalesi,ermenek ulu camii,arapzade camii,yollarbaşı camii,dik basan camii,kazım karabekir camii,aksaray ulu camii eserlerindendir. zinciriye ve hatuniye medreselerinin taç kapıları harikadır.
  #7062082 :)
 9. 9.
  ulu önder mustafa kemal paşa hazretleri aslen karamanlı bir türktür. nasılki bize adalı derler, rodos yerleştirmişler önce sonra mübadelede tekrar eski yurdumuza yani ankaraya gelmişiz. karamanoğlulları aslında ilk türkiye cumhuriyeti dir. ikinci cumhuriyetçilere duyurulur. (bkz: türkiye selçuklu devleti)
  #7062492 :)
 10. 10.
  selçuklu devleti yıkıldıktan sonraki dönemde anadolu'da kurulan beyliklerin en önde gelenlerinden biridir.
  (bkz: şikari tarihi)
  #7062496 :)
 11. 11.
  anadolu'da beylikler döneminin (13.yy. sonları - 15.yy. başları arası) ilk başlarda en güçlü konumda olan beyliğidir. anadolu selçuklu devleti'nin başkenti konya'ya hakim olmaları da bu iddiayı güçlendirmelerine yaramıştır. ayrıca ilk dönemlerde diğer beyliklerden genelde belli bir saygı görmüşlerdir. zaman zaman moğollara karşı isyan hareketleri içinde olmuşlardır. ancak zaman içinde osmanlı beyliği karşısında bu konumlarını muhafaza edememişlerdir. türkmen topluluklarına dayanan geleneksel ordu yapısı, gelişen osmanlı ordu sistemi karşısında bir noktadan sonra yetersiz kalmıştır. ayrıca, osmanlı devleti rumeli'ye doğru ve anadolu'nun bazı bölgelerinde genişlerken karaman beyliği belli sınırların içinde kaldığından ekonomik olarak da bir süre sonra osmanlılara göre geri kalmaya başlamıştır.

  karaman beyliği, 14.yy sonlarında yıldırım beyazıt tarafından yenilmiş, ancak (bkz: ankara savaşı) sonrasında yeniden egemen duruma gelmişlerdir. daha sonra fatih sultan mehmet tarafından beylik ortadan kaldırılmışsa da , 2. beyazıt döneminde de bir süre direnişleri sürmüştür. döneminde iç anadolu ve akdeniz bölgelerinde eserler bırakmış bir beyliktir.ayrıca karamanoğlu mehmet bey'in resmi ortamlarda türkçe'nin kullanılması konusundaki fermanı meşhurdur. karaman beyliği ile ilgili olarak dönemin osmanlı kaynaklarından bilgi edinileceği gibi, karamanoğulları'nın kendi bakış açılarından farklı bir yorumu görmek açısından beyliğin tarihçisi şikari tarafından yazılmış (bkz: şikari tarihi) de incelenmesi yararlı bir kaynaktır.
  #7304752 :)
 12. 12.
  konya ankara yolu değil. konya mersin antalya üçgeni olarak düşünülebilir. beyliğin başkenti ermenektir. oguz boyları ermeneneğe 1071 malazgirt savaşından 50- 60 yıl önce gelmeye başlamışlardır. ermenekde bulunan balkusan köyünde türkçenin resmi dil olarak kabul edilişi her yıl kutlanır. benim de atalarım bu beyliğe tabi idi.
  #7304876 :)
 13. 13.
  700 yıl keşke onlar hüküm sürselerdi dediğim, türkçeden başka bir dil konuşmayan, türk medeniyetinden bsşka bir medeniyete hizmet vermeyen, sürgün yemelerine karşın vatan elden giderken içinden bir atatürk çıkaran ve sanırım bir kaç yıla kadar bir atatürk daha çıkarmak zorunda kalacak olan,uyuyan ama uyanacak dev.
  #7459155 :)
 14. 14.
  osmanlı eksenli tarih anlatımının şeytan gibi göstermeye çalıştığı bu toprağın insanlarıdır. osmanlı tarafından birçoğu balkanlar'a sürülmüştür.
  #8437337 :)
 15. 15.
  karaman ve konyada osmanlı eserleri neredeyse yok denecek kadar azdır.
  karamanoğullarına kininden dolayı olabilir.
  türkçemizin bugünlere gelmesinde en büyük katkısı olan beyliktir diyebiliriz.
  #8437405 :)
 16. 16.
  ikinci mehmet ve kurtuluş savaşı sonrası nüfus mübadelesi dönemlerinde iki kere sürgün yemişlerdir.

  ilkinde ikinci mehmet'in bu beyliğin tebaâsını sırf anadolu'da rakipsiz kalmak için sürmüştür. bir çeşit etnik temizliktir çünkü osmanlı türklük'ten kopalı çok olmuştur.

  ikincisinde ise anadolu'daki hristiyan ve yunanistan'daki müslüman halklar değiş tokuş edilmiştir. bu da sırf türk benliği'ni araplaşmadan korumak için hristiyan olan karamanlılar için ikinci sürgündür.

  zaten mübadelede yapılan din eksenli değiş-tokuştur. müslümanlar türkiye'ye getirilmiştir. bunlar arasında türkler olmakla birlikte dönme rum, bulgar, sırp v.s. de vardır. aynı durumun tersi hristiyanlar için geçerlidir.

  günümüzde yunanistan'ın iki başlı diktatörlüğünün bir başı olan karamanlis ailesi'nin adı işte taaa o dönemden gelmektedir. karamanlis ses benzeşmesi değildir. tam tersine öz be öz türkçe olan karamanlı'nın yunanlılar tarafından söylenişidir. yine günümüzde soyadı karaman/karamanlı olanların da bir bölümünün soyları bu beyliğe dayanır.
  #9911767 :)
 17. 17.
  (bkz: libya ve karamanoğulları/#11244431)
  #11244298 :)
 18. 18.
  ikide bir osmanlıya sataşan boy. Fakat osmanlıda az değilmiş, bir gün Orhan'ın kafa atmış demöiş ki karamanoğlu beyininin atları yavuzdur gidip en iyisini alıp gelin, gidenlere gider yapılınca başlamış alırdın alamazdın davası, sonunda tabi savaş...
  #11244363 :)
 19. 19.
  osmanlı tarafından mağlup edildikten sonra olduğu gibi yunanistan'a sürülmüş ve oranın genetik yapısının amına koymuş güzide beylik.
  osmanlı'ya karşı kesinlikle savunmak gerekir. çünkü türkçeyi resmi dil ilan etmişlerdir.
  #11244403 :)
 20. 20.
  osmanlı'ya karşı venedik, ceneviz demeden kimi bulduysa işbirliği yapmış hain beylik...

  o diil de, yunanistan'a ne zaman sürülmüşler, ben hiç duymadım? veya sürülünce, bugünkü sarışın muhacirlere mi dönüşmüşler? ee, bizim gonya'da kalanlar kimler o zaman!

  bırakın arkadaş ya; balkanlara anadolu'nun her yerinden iskan yapılmıştır ve gidenler de yerlilerle karışarak muhacirleri oluşturmuştur. olay budur.
  #11244433 :)
 21. 21.
  Aptalların yorumlamaya kalktığı beylik. Yunanistan'a sürülmeyen beyliktir. içindeki Türkçe konuşan rumlar mübadele zamanı Anadolu'dan diğer türdaşları gibi hakettikleri şekilde kovulmuştur. uç beyliği muhabbetinde ise hemen hemen bütün Türk beylikleri kullanılmıştır.Rumeli'nden gelen bir çepni bile görebilirsiniz. sarışınlığa gelince, Kendi ailesindeki arap soysuzları göre göre Türklerde sarışınlık olmaz diyen aşağılıklar Türk'ün sarışınını kesin başka soylara bağlarlar. Oğlum sen karalığını başka soya bağla önce sonra sarışınlığı başka soya bağlarsın kürdofil.

  Bununla beraber Cihan hükümdarı, islam'ın yegane savunucusu Tarihin en büyük Türk islam lideri Temur'a karşı da Beyazıt Sırplarla işbirliği yapmıştır. Beyazıt'ın ordusunda bulunan ama Beyleri Temur'un koruyucu kolları altında olduğu için savaş esnasında birçok Türk beyliği de Ulular ulusu temur'un yanında yer almıştır.

  Hal böyleyken Osmanlı nasıl Tarihin gördüğü en büyük Türk hükümdarlardan birine karşı sırplarla anlaştığı için hain olmuyorsa herhangi bir işbirliği de Türkçe'ye en fazla değer vermiş Türk yönetimlerinden birini hain yapmaz.

  Ulan sorsan padişahın sol taşşağından düşme sanırsın ibneleri. Oğlum çoğunuz Osmanlı beyliğinden değilsiniz mal mısınız nesiniz? Beyliklere karşı beylikleri tutmak hangi sikim akıllının marifetidir merak ediyorum.
  #11244869 :)
 22. 22.
  kendilerini selçukluların varisi olarak gören eski türk devleti. osmanlı ile sıkı mücadele vermişlerdir.
  #12375912 :)
 23. 23.
  anadolu selçuklu devletinin mirasçısı,beylik irisi devletçik.

  beylik reislerinin isimlerinden, yerel mimariden, askeri teşkilat ve devlet yönetiminden de kolayca anlaşılabileceği gibi anadolu selçuklu mirası fars ekolünün yılmaz temsilcisidir
  (13.yy da mehmet beyin taktir edilesi vatandaş türkçe konuş girişimleri dahi bunu değiştirememiştir)

  gel gelelim balkan göçmenlerinin karaman kökenine;
  karamanlılar 2. bayazit dönemine kadar varlıklarını sürdürdüler yani osmanlı balkanlara türkleri asıl iskan ettiği dönemde hala beylikleri yaşamaktaydı. iskan edilenler daha çok sakaryadan çanakkaleye kadar olan güney marmara manavlarıdır(selçuklu dönemi yerleşik türkleri)
  karamandan göç olmadımı peki?
  tabiki oldu; fatih isyankar kadronun bir kısmını moraya sürdü(ne yazıkki yunan isyanında büyük kısmı katledildi)
  fetihten sonra zorla kıbrısa yerleştirilen türklerin çoğu karamanlıydı...

  birçok kez; az sayıdaki osmanlı askeri karşısında aldıkları skandal yenilgilere rağmen osmanlı coğrafyasında sıkıntısı çekilen savaş atları meşhurdu.
  hatta şu an anadoluda kalmış son elli atmış türk savaş atı karamanın bayırlarında özgürce dolaşmaktadır.
  #13026002 :)
 24. 24.
  rumeli ve ege adalarından gelen neredeyse tüm göçmenlerin atası olan beylik...

  aslı var mı?
  yok tabi. zira osmanlı rumeli'yi fethettiğinde buralara karamanoğullarını değil, bektaşileri yerleştirirdi. fethedilen yerler horasan'dan gelen veya horasan'dan gelen abdallara bağlı gaziyan'i rumlara vakfedilir ve alevi-bektaşi türkmenler bu bölgelere yerleştirilirdi.

  her nasılsa osmanlı'nın gerileme ve çöküş evrelerinde bu rumeli halkı bir devlet politikası olarak sünnileştirildi ve sünni müslüman oldukları bilinçaltlarına yerleştirildi.

  yoksa osmanlı'nın fetih dönemlerinde davut yıldızı bayrakları'nın gölgesinde yaşayan ve sürekli osmanlı'ya isyan etmek için fırsat kollayan karamanoğullarını bu en önemli fetih bölgelerine yerleştirilmesi düşünülemezdi...

  silkinin sevgili mübadiller.
  sizler karamanoğlu değil, bektaşi türkmenlersiniz aslında...
  #13926386 :)
 25. 25.
  konstantinos karamanlis karamanoğulları asıllıdır.karamanlis ailesinin karaman’daki soyadı kalaycioğlu’dur.
  #14342850 :)

kapat