1. 1.
    bir realite. içeri bir girersin ayaklar masada tv izlerler. derdini anlatırsın siklemezler. nöbet için dakika sayarlar.
    ... david addison