1. 1.
  (bkz: karahanlılar devleti)
  ... the kene
 2. 2.
  10. yüzyılın ortalarında Orta Aysa'da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.
  1 ... turkmen balasi
 3. 3.
  Camilerde ilk kez kerpiç kullanan ve yine camilerde ilk kez alçı süsleme yapan devlettir.
  1 -1 ... kama tarkan kagan
 4. 4.
  Karahanlılar’da her alanda Türkçe kullanmışlardır. Bu dönemde yazılan eserler:

  Kutadgu Bilig: Yusuf Has Hacip tarafından Türkçe yazılmıştır.
  Önemi: Türk‐islam tarihinin ilk yazılı eseri ve siyasetnamesidir.

  Divan‐ı Lugat’it Türk: Kaşgarlı Mahmut tarafından Türkçe yazılmıştır. Türkçenin Arapça’dan aşağı kalır bir dil olmadığını ispatlamak için yazılmıştır.
  Önemi: ilk Türkçe sözlüktür.

  Atabetü'l‐Hakâyık: Edip Ahmet Yükneki tarafından Türkçe yazılmıştır.

  Divan‐ı Hikmet: Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.
  Önemi: ilk Türk tasavvuf kitabıdır.

  Gaznelilerde edebiyat dili Farsça, bilim dili Arapça, sarayda ve orduda Türkçe konuşulurdu. Bu durum Türkçenin gelişmesine engel olmuştur. Bu dönemde yazılan en önemli eser Firdevsi’nin yazdığı Şehname’dir.

  Büyük Selçuklu Devletin’de edebiyat dili Farsça, bilim dili Arapça, sarayda ve orduda Türkçe konuşulurdu. Bu durum Türkçenin gelişmesine engel olmuştur. Bu dönemde yazılan en önemli eser Nizam’ül Mülk’ün yazdığı Siyasetname’dir.
  ... ertgrlgazi