1. 1.
    özellikle samsun. izmir'in adı çıkmış. gelin de kız görün.
    -1 ... seruven44