1. 1.
    Munzevi bir fikir iscisi'nin vatan haini kafirlere yaptığıdır.
    ... lennonmccartney