1. 1.
    Uludağ Üniversite'sinin Karacabey ilçesindeki yüksek okuludur. "Karacaköy"de denilebilir.
    -1 ... ballihardal