1. 1.
    15.16.yüzyılda iran gilan'da yaşayan koyu sasani-fars düsturlu zeydi bir hanedanlık. safevilerin kurulmasına ön ayak olan hanedanlıktır.
    ... daikokuten