1. 1.
    olası bir karşılaştırma cümlesi...
    ... erectof