1. 1.
  eğitimin tüm bireyleri kapması gerektiğini savunan bir yaklaşımdır kapsayıcı eğitim. sadece fiziki ya da zihinsel engelli bireyler değil; savaş ve göç mağduru, yoksul, dil bilmeyen, ailesi dağılmış vs. tüm bireylere eşit imkanlar sunulması fikri ile ortaya çıkmıştır.

  bu yaklaşım ile eğitime yeni bir bakış açısı getirilmiştir. öğretmen temelli bu yaklaşım sınıftaki tüm farklılıkları kapsayabilecek ve sınıfın eğitim yaşantısını destekleyecek bilgi ve fikirlerle donatılmıştır. öğretmenlik mesleğinin anlamı ve değeri, toplum için yarattığı fayda ile doğru orantılıdır. bu doğrultuda öğretmen, içinde yaşadığı toplumun farklılıklarını birer zenginlik olarak görmeli ve her biri birer dünya olan öğrencilerinin tümüne eşit ve kaliteli bir hizmet vermelidir.

  öğretmenler; zenginlik ve fakirliğin, sağlıklı olmak ve engelli olmanın, vatanında olmak ve vatanından ayrı olmanın, fırsatlara kolayca erişebilmekle olanaksızlığın nasıl göründüğünü, nasıl sonuçlar doğurabildiğini en iyi bilen meslek gurubunun üyeleridir. hiçbir iyinin sonsuza kadar iyi, hiçbir kötünün sonsuza kadar kötü kalmayacağını bilen ve bu dönüşümlerde öğretmenin rolünü anılarında ve tanıklıklarında en iyi gören yine öğretmenlerdir.

  sebebi her ne olursa olsun toplumsal yaşamdaki her türlü dezavantajlı pozisyonun yansımalarının öğrenciler arasında yarattığı farklılığı kapatmak öğretmenin görevidir. yoksulluğu ve engelliliği ortadan kaldıramayabilriz ama bunun sınıfımızda yaratacağı dezavantajı ortadan kaldırabiliriz. sınıfımızda hayal ettiğimiz demokratik, hoşgörülü bir mikro-toplum oluşturabiliriz.

  bizler mesleki deneyimlerimizle, kişisel özelliklerimiz ve güçlü yanlarımızla yazılmış binlerce hikayeden daha iyilerini yazabiliriz. bu emeklerimizin karşılığını ise belki yıllar sonra alacağız. sadece bir cümle ama paha biçilemez bir cümle: "iyi ki vardınız öğretmenim!"
  2 -1 ... iki teker