1. 1.
    (bkz: kapitalizmin yükselemez önlenişi)
    iddialı bir önermedir.
    ... boy wear corduroy