1. 0.
    kapitalizmde emtia olmayan ne var sorunsalını canlandıran cümledir.
    ... monk of monkmountain