1. 1463.
    Gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde bu sistemin en büyük düşmanı aslında devlettir. Totaliter ya da otoriter rejimlerle yönetilen bu ülkeler ( türkiye'de şu an da otoriter bir rejim vardır) uygulamaları ile çok güçlü bir sermayeder burjuva sınıfının oluşmasını istemez ve devletin gücü ile buna engel olurlar. olan burjuvanın gelişip güçlenmesini de engellerler. Bu koşullar altında uluslarası piyasalarda gerekli rekabet şartlarını sağlayamayan yerli sirketler çareyi yabancı ortak ya da konsersiyumlarda ararlar. Bu durum ise yerli sermayenin de yabanci güdümüne ya da en azından etkisine girmesine sebeb olur ve sonuç olarak da uluslararası global dominant şirketler ülke pazarını ele geçirir. Bir süre sonra ise o ülkede milli olarak sade isim kalır.
    2 -1 ... the sakal