1. 1.
  kapitalizmde insan diğer insanı sömürür, sosyalizmde tam tersi olur...
  #6177438 :)
 2. 2.
  farkı markı bilmem ama tek ortak nokta ikisi de birbirini hiçbir zaman tam olarak anlamayacaktır.
  #7791901 :)
 3. 3.
  sosyalizm kapitalist toplumun gelişme yasasıdır sonra gelecek olan zorunlu aşamadır, ben demiyorum marx öyle diyor.
  #7791919 :)
 4. 4.
  yürüyüş dergisinin çok güzel bir şekilde irdelediği konu.

  --alıntı--

  *Kapitalizm, kâr hırsıyla sorunlar yaratır... Sonra, sanki yaratan kendisi değilmiş gibi, sorunları çözmek için ortaya çıkar... Sorunların çözümünü de kâr aracına dönüştürür..

  *Sosyalizm, sorunun ortaya çıkmasını önler!

  *Kapitalizm, önce suyu kirletir... Sonra, su sorunu için zirve düzenler... Bu arada sudan kâr etmeyi ihmal etmez

  *Sosyalizm, suyun kirlenmesini ve su kaynaklarının tahrip edilmesini önler!

  *Kapitalizm, önce kanser eder... Sonra, kansere çözüm arıyor gibi yapar... Kanserden büyük kârlar sağlar..

  *Sosyalizm, kansere yol açan nedenleri ortadan kaldırır!

  Yaşadığımız tüm sorunların kaynağı kapitalizmdir. Su sorunu deniliyor, küresel ısınma deniyor, sağlık sorunları deniyor, bulaşıcı hastalıklar, trafik sorunu, çevre kirliliği, açlık, yoksulluk, işsizlik ve daha aklınıza gelen ne varsa hepsinin sorumlusu kapitalizmdir.

  içme sularını kirletiyor, yeraltı kaynaklarını kurutuyor, ırmakları, denizleri, okyanusları kirletiyor, ekosistemi bozuyor, "Küresel ısınmaya" neden oluyor, salgın hastalıklara, yeni yeni mikropların ortaya çıkmasına neden oluyor. Sonra da yarattığı bu sorunlara tekrar çözüm üretmeye çalışıyor. Zirveler, formlar düzenliyor. Araştırmalar yaptırıyor, raporlar hazırlatıyor.

  Sorunu yaratanlar sorunu çözemez. Çünkü, emperyalist tekeller bir taraftan zirveler, formlar yaparken diğer taraftan suları ve bütün olarak dünyayı kirletmeye devam ediyor. En büyük tekeller kirlenmenin önlenmesi için alınan kararlara, yapılan anlaşmalara, dahi uymuyor.

  Kapitalistler suyu iki türlü yok ediyor. Birincisi, tekeller kısa vadedeki karlarını düşünerek uyguladıkları su politikalarıyla doğal dengeyi bozuyor ve su kaynaklarını kurutuyor.

  ikincisi, var olan suları da sanayi atıklarıyla, tarımda ve tarım dışı kullanılan kimyasal maddelerle zehirleyip kullanılamaz hale getiriyor. Açıklanan raporlarda belirtildiğine göre fabrikalar, atıklarının yüzde doksanını hiçbir işleme tabi tutulmadan direk derelere, nehirlere ve denize bırakıyor.
  Kapitalizm, insanlığa verdiği zararı da kâra dönüştürüyor.

  Suları kirlenmesi "suyun bilinçsiz ve yanlış kullanımı" sonucu değildir. Bu, emperyalist üretimin, kapitalistin dizginsiz kâr hırsının sonucu olan "bilinçli" bir kirletmedir.

  Tekeller için o anki kârları önemlidir. Yarattıkları bu sorunu da yeni bir kâr kaynağına dönüştürmüş durumdadırlar. içilebilecek suların kirlenmesi ve suyun azalması sonucunda içilebilir su, ticari bir meta haline dönüştürülmüş ve büyük bir pazar oluşmuştur. Su kaynaklarını hızla ele geçiren tekeller, bugün tüm dünyaya içme suyu satıyorlar. Su kıtlığı büyüdükçe, suyu daha da pahalı satıyorlar.

  Bu, sadece su sorununda değil birçok konuda geçerlidir.

  Mesela kapitalizm yüz milyonları bulan bir işsizler ordusu yaratıyor. Sonra işsizlik dünyanın en önemli sorunlarından biri diye formlar düzenliyor. Sözde "çözüm" üretmeye çalışıyor. Ama esas olarak tekeller işsizliği ucuz iş gücü olarak kullanıyor.

  Kapitalizm, sürekli tüketimi körüklüyor. insanları sağlıksız yiyeceklerle "obez" yapıyor, sonra obezliğe çözüm arıyor. Zayıflamayı da bir kazanç konusuna dönüştürüyor. Tekellere bunun için milyarlarca doları bulan yeni bir pazar açılıyor. Yani, insanlar şişmanlarken de zayıflarken de kazanan tekeller oluyor. Aynen su kirlenirken de içilebilir su satılırken de kazananın hep tekeller olması gibi..

  Başka bir örnek: Önce yiyecek ve giyeceklerde her türlü zararlı kimyasal maddeleri kullanıp insanları kanser yapıyor. Sonra güya çözüm arıyor. Kanser tedavisi büyük bir sömürü alanına dönüşüyor. Tekeller, insanları kanser yaparken de kazanıyor, kanseri tedavi ederken de... insanlar kanser olduktan sonra çözümü yok; ama insanların kanser olmasını engellemek mümkün; fakat bu da kapitalist üretime uygun değil... Suyu kuruttuktan, kirlettikten sonra biliniyor ki, bunun da geriye dönüşü imkansız gibidir.
  Kapitalizm işte bu; dizginsiz kâr hırsı, kanser gibi, kirli su gibi, yüzlerce çözümsüz, geriye dönüşsüz sorun yaratıyor.

  Kapitalizmin sağlık politikası kâr üzerine kurulmuştur. Teşhisten tedavisine kadar en pahalı, en kârlı sektörlerden birisidir.

  Kapitalizmin sağlık politikasına göre hasta sadece parası alınacak "müşteri"dir. Bunun içindir ki kapitalizmin sağlık politikaları insanların hasta olmalarını önlemeye yönelik değildir. Koruyucu sağlık, kapitalizmin mantığına terstir. Tam tersine insanların hasta olmaları adeta onların işine gelmektedir.

  Kapitalist sağlık sistemi, Hastalığı önlemeye değil, tedaviye göre şekillenmiştir.

  Çözüm sosyalizmde

  Su sorununda olsun, sağlık sorununda olsun, açlıkta, yoksullukta, işsizlikte olsun... insanlığın yaşadığı tüm sorunların çözümü sosyalizmdedir. Çünkü sorunları yaratan kapitalizmdir. Birincisi, sosyalizm sorunların kaynağı olan kapitalist sistemi ortadan kaldırdığı için, çözümdür.

  ikincisi, sosyalizm sorun olabilecek şeylere sorun çıkmadan önleyici tedbirler aldığı için, insanlığın yaşadığı tüm sorunların çözümüdür. Bu sayısız örneklerle kanıtlanmıştır. Çünkü sosyalizm kapitalizm gibi bu sorunları kâr elde etmek için bir araç görmemektedir.

  Sosyalist sağlık politikasının en üstün yanı "koruyucu önlemler"de ortaya çıkar.

  Mesela, sosyalizm, sağlık politikasını hastalıkların tedavisi üzerine değil, hastalıkların ortaya çıkmasını engelleme üzerine oluşturmuştur. Sağlık yatırımları da bu yöndedir. Yani insanların hastalanmadan sağlıklı yaşamaları üzerine kurulmuş bir sağlık politikası. Kapitalizmdeki gibi insanları ilaç kullanarak hastalıklarıyla birlikte yaşatmıyor. Sağlıklı yaşamak her insanın en temel haklarından birisidir. Bunun için sosyalizmde sağlık giderleri ücretsizdir.

  Koruyucu sağlık önlemleri bebeklikten başlar. Bebek daha anne karnında iken düzenli kontrolleri yapılır, doğumdan ömrünün sonuna kadar da koruyucu hizmetleri almaya devam eder. insanların sağlıklı yaşaması devletin güvencesi altındadır.

  Emperyalist politikalar insanların ömrünü tüketiyor sosyalizm ise, ömürlerine ömür katıyor.

  Emperyalist tekellerin kimya fabrikalarında, maden ocaklarında çalışan işçilerin, Afrika'da yaşayan sömürge ülke halklarının ortalama ömürleri 35-40 yaşına kadar düşmüştür. Dünya ortalaması 66 yaş. Küba da ise dünya ortalamasından 11 yaş daha fazla. Küba'lı doktor Eugenio Selman, Küba'da uzun yaşamanın nedeninin hükümetin halka sunduğu imkanlar olduğunu söylüyor ve ekliyor; "Bizim devletimizin, ana hedefi nedir? Yalnızca mutluluk. Peki dünyadaki diğer ülkelerin ana hedefi nedir? Kazanç."

  Evet, meselenin özü, özeti budur. Kapitalizm tekellerin karları için kurulmuş bir sistem, sosyalizm ise insanların mutluluğunu düşünen bir sistem. Fark bu kadar açıktır.

  Kapitalizmin 300 yılda çözemediği açlık, işsizlik, sağlık, barınma, eğitim gibi insanların en temel sorunları sosyalist sistemde çok kısa sürelerde çözülebilmiştir.

  Örneğin emperyalizmin dünyasında 6 milyar insanın 1 milyarı okuma-yazma bilmiyor. 1 milyar insanın eğitim hakkı gasp edilmiştir. 100 milyon evsiz var emperyalizmin dünyasında. Yüzlerce milyon yoksul ise, ev denemeyecek gecekondulara mahkum edilmiştir. Her yıl kötü beslenme ve önlenebilir hastalıklar nedeniyle 5 yaşına gelmeden ölen 11 milyon çocuk var.
  Sosyalist ülkelerde, kapitalist ülkelerin "gelir" kaynağı olarak gördüğü sağlık, eğitim, kültür hizmetlerinden ülkede yaşayan herkes ücretsiz yararlandırılmıştır.

  Amerika, Avrupa dahil, emperyalist ve yeni-sömürgelerde yüzbinlerce insan evsizdir, sokakta yaşamaktadır. Küba'da sokakta yaşayan kimse yoktur. Küba'da her ailenin gıda ve sağlıklı beslenme hakkı anayasal güvence altındadır.

  ABD'de binde 12, Türkiye'de binde 80 olan çocuk ölüm oranları Küba'da binde 6'ya kadar düşürülmüştür. Emperyalist ülkelerin en büyük sorunlardan biri olarak gördüğü işsizlik, Küba'da sorun olmaktan çıkarılmıştır.

  Sosyalizmde insana ait hiçbir sorun çözümsüz değildir

  Depremler, sel baskınları, kasırgalar ve benzeri doğal olaylar kapitalist sistemde insanlık için binlerin onbinlerin hatta yüzbinlerin öldürüldüğü katliamlara dönüşür. Kapitalistler bunları "önlenmesi mümkün olmayan" doğal felaketler olarak göstermeye çalışır. Oysa gelişen bilim ve teknolojiyle bugün açısından doğal olayların insanlara zarar vermesi engellenemez değildir. Ancak bu da yine insana değer veren sosyalist sistemle mümkündür.

  2005 yılında yaşanan çok somut bir örnek vardı. ABD ve Küba'da aynı şiddette yaşanan kasırga karşısında, iki ülkede oluşan tablo, sosyalizmle kapitalizmin farkını yansıtıyordu. Kasırganın geleceği günler öncesinden belliydi. Küba'da kasırganın vuracağı şehirdeki 1,5 milyon insan, kasırga gelmeden önce tehlikesiz bir bölgeye nakledildi. Kasırganın yarattığı çok büyük yıkıma rağmen tek bir insanın bile burnu kanamadan kasırga atlatıldı.
  Amerika'nın bazı eyaletleri de aynı kasırganın etki alanı içindeydi. Amerika hiçbir önlem almadı. Kasırga vurduğunda dünyanın en gelişmiş teknolojisine ve en büyük ekonomisine sahip olan ABD çaresizdi. Sadece zenginler ve kendi olanaklarıyla eyaletten uzaklaşabilenler kurtuldu. Binlerce yoksul halk ölüme terk edildi ve öldü.

  Amerika'daki binlerce insan önlenemez bir felaketten dolayı ölmemiştir. Emperyalist sistem tarafından öldürülmüştür.

  Sosyalizmde bu ve bunun gibi bir çok sorun çözümsüz değildir. Çözüm için çok büyük olanaklara da sahip olmak gerekmiyor. Öncelikle halktan yana bir iktidar gerekiyor.

  YÜRÜYÜŞ

  --alıntı--
  #7791931 :)
 5. 5.
  - fark sözcüğünün anlamını betimleyebilecek sorudur.
  #7791933 :)
 6. 6.
  marx'a göre birbirini takip edecek iki kavramdır. şöyle ki
  dünyada ilk başta komünizm hakimdi. daha sonra sosyalizm geldi. daha sonra kapitalizm geldi ki şu an buradayız. daha sonra sosyalizm ve en son olarak da ebediyen komünizm gelecektir.
  sosyalizm veya biraz daha ileri safhası olarak komünizm insanın doğasına aykırıdır bu yüzden gerçekten uygulayabilmek isteniyorsa biraz daha farklı yorumlamak gerekir
  diğer bir taraftan kapitalizm insan doğası için en uygun sistem olsa da, proleterya için hiçbir zaman uygun olmayacaktır. zamanla proleteryanın artmasıyla uygulanması imkansız bir hal alacaktır.
  aradaki fark birinin (sosyalizm) insan doğasına uygun değilken biraz değişmeyle uygulanabilirliğinin biraz daha yüksek olması, diğerinin (kapitalizm) insan doğasına en uygun sistem olmasına rağmen uygulanabilirliğinin gün geçtikçe azalmasının kaçınılmaz olmasıdır.
  ---
  ekleme:uyarısı için şeyh bedreddin'e teşekkürler. marx'a göre sıralama şu şekilde olacaktı:
  komünizm, feodalizm,ilkel kapitalizm, modern kapitalizm, sosyalizm ve komünizm.
  #7791999 :)
 7. 7.
  (bkz: en iyi kapitalist sosyalistlerin içinden çıkar)
  #7792145 :)
 8. 8.
  sosyalizm prematüre doğdu, doktorlar yaşatamadılar, kapitalizm ise yaşlandı eceline az bir zaman kaldı.
  #7792164 :)
 9. 9.
  kapitalizm bireysel, sosyalizm kollektivisttir.
  #7792183 :)
 10. 10.
  kapitalizm spontane, sosyalizm planlıdır.
  #7792202 :)
 11. 11.
  kapitalizm böler, sosyalizm birleştirir.
  #7792224 :)
 12. 12.
  dünyanın yokoluşuna kadar ebelemeç oynayacak iki kavramdır. Sürekli birbirlerini kovalarlar... Eskiden sosyalizm kaçarken, zamanla kapitalizm onu yakaladı ve geçti ve sonrasında kapitalizm kaçmaya başladı. Şimdi sosyalizm kovalıyor ama ne fayda... Kapitalizm ferrarilerle kaçıyor, sosyalizm koşarak yakalamaya çalışıyor.

  Zaten bu nedenle ütopik gözle bakılıyor ya... Ve aralarındaki farka gelirsek; birisi (kapitalizm) balık olmayan derede balık tutmanıza para karşılığı izin verir, bir diğeri ise (sosyalizm) size bir derede balığın olup olmadığını nasıl anlarsınız onu öğretir. hemide parasız...

  sonuç itibariyle birbirini besleyen kavramlardır. kapitalizm var olduğu sürece nefes nefese koşucaktır sosyalizm yetişemeyeceği kesin olduğu halde... Ve bu koşanlar olduğu sürece her gün hızına hız katacaktır kapitalizm, çünkü afrika atasözündeki gibi bugün dünden daha hızlı olmalıdır yakalanmak istemiyorsa...

  Bu oyun ne zaman mı biter? Bu şekilde gittiği süreece hiçbir zaman... Şahsen bitme ihtimalinin olduğu zaman dünyada sadece kapitalizmin hakim olduğu zamandır. Ne zamanki koşanlar koşmasını bırakacak ve bir müddet kapitalist sistem halkı rahatça sömürecek * ondan sonra kapitalizminde yakalanma kaygısı olmadığı zaman kendiliğinden yıpranacaktır. insanlar şuan da tam dürtülmüyor, sanırım bir manada pandik yiyorlar ya da henüz sadece sürtüyor bu sistem. Ama iş ciddiye bindiği zaman herkes fark edecektir!
  işte bazen olması gereken şeyler için yem atılması gerekir ya da bir şeylerin feda edilmesi gerekir. Bana sorarsanız, bütün karşı görüşler biraz durmalı... Faşizanlık barındıran işlerle churcill gibi inanılmaz kelime oyunu yapan sözcüklerin efendilerine kafa tutmak zor iştir.

  Bu sistem kendi kendini yok edecektir. yeterki dürtülme seviyesi artsın, şu an insanları çaktırmadan s.kiyor, çünkü karşı görüşler var yani böyle yapmaya mecbur. Rahatladıkça, 1-0 önde olmanın verdiği gazla oyunu salan takım gibi ard arda kendi kalesine yiyecektir golleri...
  Ne zamanki resmen dürter herkesi* ya da şöyle söyliyim ne zaman ki insanlar karşı görüşlerin söyledikleri ile değilde kendilerince hesap yaparak fark eder dürtüldüklerini işte o zaman sistem çöküşe geçecektir.
  #7792237 :)
 13. 13.
  kapitalizm sosyalizmin ortaya çıkış sebebidir.
  #7792244 :)
 14. 14.
  kapitalizmin ideolojisi liberalizmdir, sosyalizmin ideolojisi komünizmdir. temelde ikisi de ekonomide kusursuz bir denge üzerinde kurulu sınıfsız, otoritesiz bir toplumu hedeflediklerinden, ikisi de ütopiktir.
  #7792346 :)
 15. 15.
  biri her gün sonunu hazırlamakta diğer de nedense bir türlü başlayamamaktadır artık başlasın yav.
  #7792373 :)
 16. 16.
  'bir elbise; kapitalizm de satmak, sosyalizm de ise giymek için yapılır.' bu da güzel bir fark.
  #7792384 :)
 17. 17.
  hiçbir parti kapitalist olduğunu direkt söyleyemez fakat sosyalistin her türlü partisi vardır hristiyan sosyalistler gibi.
  #7792429 :)
 18. 18.
  kapitalizm ibneliktir. sosyalizm ise salaklık.
  #7792526 :)
 19. 19.
  kapitalizm sermayenin belli bir grup tarafından paylaşımını, sosyalizim sermayenin toplumsal eşit paylaşımını temel alır.ikiside beceremez eline yüzüne bulaştırır.
  #7792562 :)
 20. 20.
  kapitalizm büyükler içindir sosyalizm ise çocuklar içindir.
  #7792746 :)
 21. 21.
  farkları anlatsam roman yazıp üniversitelerde okutulur denilebilecek sorunsal.
  #7792761 :)
 22. 22.
  kapitalizmin sanatsal eserleri çok kötü ve rezildir sosyalizmin eserleri de inadına çok güzeldir yansımasında olacak ideolojilerin...
  #7792768 :)
 23. 23.
  sosyalizm insanın kendine yakışanı giymesidir...
  kapitalizm insana yakışmayanın giydirilmesidir..
  #7792773 :)
 24. 24.
  kapitalizm odak olarak parayı alır.tüm sistem paranın üstüne kuruludur.

  sosyalizm ise odak olarak insanı alır.tüm sistem insan ve yaşamı üzerüne kuruludur.
  #7792788 :)
 25. 25.
  yazılışları farklıdır.
  #7793016 :)