1. .
    "Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) 2000 yılında i.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Servisinde çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu.

    Vakfın ana amacı, maddi sorunları nedeniyle tedavisi aksama riski olan çocuklarımızın tedavilerinin sürekliliğini sağlamaktır. Ayrıca, çocukların kanser ile mücadelelerinde önemli bir gereksinim olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamının yaratılması Vakfın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır."

    http://www.kanserlicocuklaraumut.org/default.asp
    2 ... fewzi1907