1. 1.
    Erzurum ve Kars yöresinde kullanılan bir sözcük. Şeker anlamına gelir. Rusçadan geçme bir sözcüktür.
    ... expected3