1. 1.
  Osmanlı padişahlarının bir kısmı iktidar ve taht için kimleri nasıl öldürtmüş.
  Yaşları 14 ile 70 arasında değişen 24 karısı olanları ve

  “umudumuz Allahtan sonra ingiltere’dir” diyen hainleri saymıyoruz bile!

  Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey’ le birlikte aile içi cinayetler dizisi başladı.

  Osman Bey, öz amcası Dündar Bey’ i kendi elleriyle tahtına göz diktiği için boğarak öldürdü ve cesedini sergiledi.

  I.Murat, babadan oğla gecen saltanat geleneğini bozarak, padişah olması gereken ağabeyi Halil’ i öldürüp tahta geçti, sonra diğer kardeşi ibrahim’ i de öldürttü. Daha sonra öldürecek kardeş ya da akraba bulamayınca, öz oğlu Savcıbey’ i öldürüp cesedini şehrin merkezine astı.

  Yıldırım Bayezıd’ in tahta geçtikten sonra yaptığı ilk iş, on kardeşini vahşice boğazlatmak oldu. Zaten Yıldırım unvanını, kardeşlerini öldürmekteki çeviklikten dolayı almıştır. Yıldırım Bayezid Timur‘ a esir düşünce, kısa bir süreliğine onun yerine geçen oğlu Çelebi Mehmet, kardeşi isa’ yı boğdurttu.

  II.Murat tahta geçince Osmanlı cinayet geleneğini sürdürdü. Kardeşi Mustafa’ yı öldürttü, diğer kardeşlerinin gözlerine ‘mil’ çektirdi. Amcası Mustafa’ yı kendi elleriyle öldürüp ibret olsun diye cesedini Edirne surlarına astırdı. Daha sonra alelacele bir ferman yayınlayarak ahaliyi amcasının cesedini izlemeye zorladı. Ceset, asıldığı yerde çürüdü.

  Fatih Sultan Mehmet henüz 11 aylık kardeşi Ahmet‘ i “ ileride tahtıma göz diker“ korkusuyla boğdurarak öldürtmüştür.
  Fatih, saltanat ailesi cinayetlerini yasallaştırmasıyla ünlenmiştir.
  Fatih öldükten sonra iki oğlu hayatta kaldı: II.Bayezid ve Cem. Tahtı II.Bayezid alınca, Cem italya’ ya kaçtı. Bayezid, italya’ ya kaçan kardeşinin peşini bırakmadı. italya’ da yaşayan kardeşi Cem‘ i boğdurttu.

  Yavuz işe kardeşleri Şah, Alem şah, Mahmut ve Mahmut’ un oğulları Mehmet, Musa, Emin, Orhan ve Osman’ ı boğdurtmakla başlamıştı. Sonra büyük ağabeyi Korkut’ u öldürdü. Kardeşi Ahmet’ le yaptığı Yenişehir savaşını kazanınca kardeşini ağır ağır işkence ederek öldürttü, ölüsünü sergiledi. Amcasının Bursa’ da bulunan beş oğlunu istanbul’ a getirterek öldürttü ve böylece kendisinden başka soyunda insan bırakmadı. Yavuz ayrıca 50 bin Alevi’ yi öldürtmekle de nam salmıştır.

  I.Süleyman (Kanuni) oğlu Mustafa’ yı öldürdü.
  Cellat bile Mustafa ’ya acımış, onu öldürmek istememiş ,Kanuni öfkeyle celladın üzerine yürüyerek oğlunun asılmasına yardım etmişti. Babasının gaddarlığına tanık olan Kanuni’ nin ikinci oğlu Bayezid, korkup iran’ a kaçtı. Kanuni iran’ a rüşvet vererek bu oğlunu da iran’ da boğdurttu. Bununla yetinmeyen Kanuni iran’ da yaşayan Bayezid’ in dört çocuğunu yani kendi öz torunlarını öldürttü.

  III.Murat tahta geçer geçmez 5 kardeşini öldürttü. Ama kardeş cinayetleri rekoru III.Murat’ta değil.

  III.Ahmet, babasının öldüğü gün tam 19 kardeşini boğazlattı. Öldürecek kardeş, akraba kalmayınca kendi öz oğlunu uykuda boğdu.

  IV.Murat 4 kardeşini öldürttükten sonra, öldürülecek akraba bulamayınca annesi Kösem Sultan’ ı işkence ederek öldürttü.

  IV.Mustafa önceki padişah olan III.Selim' i öldürdü. Cesedini kazıklara çakarak yaban hayvanlarına yem yaptı.

  II.Mahmut Osmanlı geleneğini sürdürdü.Tahta geçer geçmez IV.Mustafa’ yı öldürmekle siftah etti. Sonra IV.Mustafa’nın annesini zehirletti. Bursa’da sürgünde ölen III. Mustafa’nın karısını ve çocuklarını istanbul’ a getirterek boğdurdu.

  Cinayetler sürüp gitti. Bu cinayetler zincirine Yedikule zindanlarında Yeniçeriler tarafından ırzına geçildikten sonra işkenceyle öldürülen Genç Osman’ ı, zehirlenerek öldürülen Sultan II.Ahmet’ i ve yüzlerce veziri ekleyebiliriz.

  Babalarını, annelerini, kardeşlerini, amcalarını, çocuklarını ve torunlarını, karılarını iktidar uğruna kendi elleriyle öldüren bir geleneğin ve onların torunları olmakla övünenler için...
  2 -1 ... tierraylibertad