1. .
    Derin anlamların vuku bulacağı eylemdir.
    Erkek kişisinin tek gecelik aşklarına yüklediği anlamdır kimi zaman.
    -1 ... derwish dede