1. 1.
    Malum sebeplerden Mütevellit biraz zor olacaktır efendim.
    -1 ... sodomlu