1. 1.
    kan tetsinde kreatinin normal aralıktan düşük çıkmasıdır. mesele benim testimde referans yani normal aralıjk 0.67-1.17 gözükürken benim oranım 0.59 çıktı. kim bilir hangi sorundan kaynaklanıyor.
    ... sansyoklan