1. 1.
    borusu içerde kalacağından sakincalidir.
    ... erectof
  2. 2.
    iSLAM ALiMLERiNiN DEDiĞiNE GÖRE BÖYÜK SEVAP iMiŞ.
    ... bir tirrek sevdim uzaklarda