1. 1.
  devletin vatandaşlarına sunduğu eğtim, öğrenim, sağlık...vbg hizmetleri kapsayan ve aslen bedelsiz olması gereken bedelli hizmetler bütünü.
  3 ... sıçtırtma lamasına
 2. 2.
  özellikle sağlık alanında yetersizliğiyle vatandaşların tepkisiyle karşılaşan devletin bizlere sunduğu imkanlar bütünü..
  2 ... baudelaire
 3. 3.
  (bkz: eğitim)
  (bkz: sağlık)
  (bkz: güvenlik)
  (bkz: adalet)
  2 -1 ... aabi
 4. 4.
  amme hizmeti de denilir
  Müebbeden hidematı ammeden memnuiyet: kamu hizmetinden yoksun bırakılmak
  3 ... liberty
 5. 5.
  Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetimi ve denetimi altındaki diğer kişilerce, kamunun genel ve ortak gereksinimlerini sağlamaya yönelik olarak sürdürülen faaliyetler.
  1 ... lilith
 6. 6.
  hicbir zaman tam olarak verilemeyen,verilse de eksik gedik alakasız sekillerde halkın eline gecen hizmetimsi.
  2 ... karpuzkabugu
 7. 7.
  yabancı ülkelerde suç işleyen kişileri salıvermek için kişilerin ödemesi gereken bedel.
  ... asiti kaçmış kola
 8. 8.
  Kamu tüzel kişileri ya da bunların denetimi altında bulunan özel kişilerce yürütülen kamu yararına yönelik faaliyetlerdir.
  1 ... artful
 9. 9.
  kamusal alan'da, aslolanın hizmet alan değil de, hizmet veren olduğunu hatırlatan durum.
  "devlet ne içindir?" sorusu da içinde mündemiçtir...
  ... west indies
 10. 10.
  bir faaliyetin kamu hizmeti sayılabilmesi için ortak bir ihtiyacı karşılamaya yönelik olması ve devlete kanunla göre olarak verilmiş olması gerekir.faaliyeti devletin bizatihi yürütmesi gerekmez çeşitli usullerle özel kişilere de gördürülebilir.işi özel kişinin görmesi faaliyetin kamu hizmeti niteliğini sükut ettirmez.
  ... canlanarock