1. 1.
    insanların; yıllar sonra farkedeceği,kelimelere ve kavramlara boyun eğdiren,metafor ve alegorileri sıkça kullanan lirik şairimiz.Sır ve Sur adında kitabı vardır.Kitapta Halname adında uzun ve hem epik hem lirik tarzda olup evrensel sorunlara,sorunsala deyinen ilginç ve dokunaklı bir şiiri vardır.
    ... anonimklorur