1. .
    hiç yazmayacağı bir konuya karışmaya zorlanmak. istemeyerek isteme durumu.
    ... kobayashe