1. 1.
    Hüzzam makamında Bestekarı Talat Er Söz Yazarı ise Cengizhan Altuntaş olan bir türk sanat musikisi eseri.
    ... judas