1. 1.
    kalabalık karşına çıkmaktan çekinen, topluluk önünde konuşabileceğine imkan vermeyen ve o cesarete sahip olmayan kişilerin, isteyipte bir türlü yapamadığı hede. o heyecana dayanamayacağını düşündüğünden veya rezil olacağım korkusundan olsa gerek ki türlü türlü bahaneler bulur ve bir kere başarabilse bir daha olmayacağını da bilir.
    ... sayko