1. 1.
    kazakların Türkçeden aldıkları "başlık" anlamında kullandıkları bir sözcük. Evet.
    ... hepinizi sevmiyorum