1. 1.
    tehlikeli ve çok zararlı bir eylemdir.
    ... nevilevile