1. 1.
    hiç sağından solundan çekiştirmeye mahal yok direktoman olarak ekmeğinin peşinde olan erkektir.

    canım benim be!
    ... hergele kutay