1. 1.
    Miskinliğin dibine vurmaktır. Oh mis gibi. Evet.
    3 ... oytunkaran