bugün

Aynen öyle.

Hatta Akdeniz akşamları şarkısı Kahramanmaraş akşamları için yazılmıştır.

(bkz: Kahramanmaraş ın Akdeniz bölgesinde olması)
görsel
Kahraman olmayan maraş için daha inandırıcı bir teori.
Kapalı maraşa da maraş ismi Kahramanmaraş isminden mütevellit verilmiştir ki cahil beyinler de maraş ve Akdeniz kelimeleri iyice yan yana yer etsin diye.

Yadsınamaz realitedir.