6

 1. 1.
  britney spears'ın womanizer klibinde yaptığı hede.
  #5460532 :)
 2. 2.
  (bkz: divan şiiri)
  #5460605 :)
 3. 3.
  göz var nizam var deyiminin de desteklemiş olduğu görüştür. nizam kafiye oluyor bu durumda. şiirde mısraların kıçları hep bir hizadadır ses bakımından. o zaman kulak için oluyor. yok la dur nasıl oldu yanlış oldu. göze bağlayacaktım dimi. hay gözüne dizine dursun kafam karıştı yaa. mmmm ben biraz düşüneyim de gelirim sonra... ve düşüne düşüne gider. ne demişler onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine...
  #5460657 :)
 4. 4.
  divan şiirinde kafiye konusunda savunulan düşüncedir. divan ve tanzimat dönemlerinde abes-muktebes tartışması olarak da bilinen bu düşüncenin savunucularından olan muallim naci tanzimat dönemi edebiyatçılarındandır. fakat tanzimat döneminin ikinci dönem yazarlarından recaizade mahmut ekrem kafiyenin kulak için olduğunu savunan güçlü önderlerdendir.*
  #5460663 :)

kafiye göz içindir ile alakalı başlıklar