1. 1.
    mod mod dediğin nedir elinin kiridir tuğçe nine derki ismail beni çok delirtir.
    2 ... uzay muhtari