1. 1.
    Artık bezdirmiştir. Acıyor bir de.
    ... the president