kafa siken kürtçü zırvaları başlığına bugün entry girilmemiş.