1. 1.
    Bu durumla birlikte Dinsizin hakkından imansız gelir olayı vuku bulmuştur.
    ... expected1