1. 1.
    sen tad da orantılasınlar o zekanı *
    ... he gulum he he de gitsin