1. 1.
    (1868-1876) mecelle kaidelerinden olup, anlamı şudur;

    evvelden beri meşru ve mevcud olan bir şey, hilafına hüccet kaim olmadıkça hüsnü zanna dayanılarak hali üzerine bırakılır.
    ... cikita muz teoremi